Představenstvo akciové společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. doplňuje na pořad řádné valné hromady, která se bude konat dne 29. 6. 2017 v 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti následující záležitosti:​
Návrh akcionáře INTEGRATED RAIL-CASTING COMPANY LIMITED na zařazení záležitostí na pořad valné hromady společnosti ČKD Kutná Hora, a.s.

Program pro studenty

Každá firma, jež usiluje o umístění mezi nejlepšími na trhu, potřebuje ty nejlepší a loajální zaměstnance od výroby až po management. ČKD Kutná Hora, a.s. tuto zásadu začlenila  mezi své klíčové hodnoty v oblasti personální politiky a snaží se navazovat kontakty s budoucími potenciálními kolegy již od jejich školní docházky a studií. ČKD Kutná Hora, a.s. věří v potenciál mladých lidí, a proto pravidelně investuje do jejich rozvoje. 
Kromě vlastní svářečské školy spolupracuje ČKD Kutná Hora, a.s. s vybranými učilišti a středními či vysokými školami v místech svého podnikání. Studenti se pravidelně účastní odborných exkurzí ve výrobních závodech ČKD Kutná Hora, a.s., získávají technické podklady pro výuku, odborné publikace i nové studijní zázemí.